EHBO Logo
Print pagina

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor diplomahouders

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de houders van het geldige diploma Eerste Hulp en de houders van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van het geldige diploma of certificaat aansprakelijk is. 
Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO-ers zijn. 
Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van het diploma of certificaat wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. 
De verzekering heeft ook betrekking op de instructeurs in het bezit van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

  • Verzekerd bedrag: €500.000,- per aanspraak;
  •  Dekkingsgebied: gehele wereld, exclusief USA en Canada
  • Eigen risico €125,- per aanspraak ten aanzien van schaden aan zaken.
Belangrijk: niet verzekerd is de aansprakelijkheid bij hulpverlening op professionele basis door de diploma-/certificaathouder, bij eerste hulp in het kader van bedrijfshulpverlening en bij hulpverlening op commerciële basis.